Chính sách bảo mật thông tin tại trasdt.info

Xin chào mừng bạn đến với trang thông tin chính sách bảo mật của website https://trasdt.info của chúng tôi. Với mong muốn mang đến cho người dùng những thông tin bổ ích và chính xác nhất. Do đó, trước khi sử dụng website của chúng tôi. Hãy đảm bảo chắc chắn rằng bạn đã đọc hết các thông tin chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi trước khi tiếp tục sử dụng website của chúng tôi.

Sau đây chúng tôi xin được cập nhật thông tin chính sách bảo mật thông tin của người dùng khi truy cập website trasdt.info của chúng tôi.

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và Trasdt.info (“chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) từ trasdt.info của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin, nội dung trên website trasdt.info. Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào trasdt.info vì bất kỳ lý do nào.

Thỏa thuận bảo mật

Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, hệ thống của trasdt.info sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên trasdt.info. Server của trasdt.info cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các địch vụ bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng địch vụ. 

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Việc thu thập những dữ liệu nói trên chỉ nhằm cải thiện chất lượng của trasdt.info để giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn.